MeCovers ger patienten en integritetsbevarande

I de mest intima vårdsituationerna känner sig många patienter utlämnade och otrygga. Obehaget inför undersökningen kan till och med leda till att läkarbesök eller provtagningar undviks helt. MeCovers är därför en enkel och efterlängtad lösning på ett vanligt problem.

Bättre vård

Genom livet har de flesta återkommande kontakt med sjukvården. För den egna hälsans skull är det viktigt att våga genomföra intima undersökningar, men utsattheten och exponeringen kan leda till att vårdtillfället skapar stress och blir något ångestfyllt. Att då ge patienten möjlighet till större kontroll över situationen minskar obehaget och skapar mer trygghet. Och när patienten är trygg blir kommunikationen bättre och tilltron till sjukvården ökar. I slutändan leder det till mer framgångsrik vård.

MeCovers är en smidig lösning för att öka komforten och upprätthålla varje patients integritet. När möjligheten finns att använda integritetsskydd känner sig patienten trygg och lugn och kvalitén på undersökningen ökar.

 

 

MeCovers används vid

  • Gynekologiska undersökningar
  • Urologiska undersökningar
  • Koloskopi
  • Mammografi
  • Andra medicinska situationer

 

En unisex-produkt

En unisex-produkt

Både kvinnor och män får en förbättrad vårdupplevelse med MeCovers. När onödig exponering undviks kan patienten lättare slappna av. Då blir även undersökningen av bättre kvalitet.
Många användningsområden

Många användningsområden

MeCovers går att använda för alla typer av medicinska situationer där endast en specifik del av kroppen behöver exponeras för att genomföra undersökningen.
Enkel att använda

Enkel att använda

MeCovers är en engångsprodukt som hålls ihop av ett elastiskt band. Patienten kan antingen dra den över huvudet eller kliva i med fötterna först. Flikarnas position anpassas efter vad undersökningen kräver.

Här beställer du

Ett globalt samarbete med Mediplast möjliggör Mecovers i flera länder.

Patienter
vill ha skydd

Studier om upplevelser på gynekologundersökningar visar att integritetsskydd är önskade av en stor majoritet.