Studier visar att MeCovers ger patienter en mer bekväm upplevelse

Resultatet från fyra olika studier visar tydligt att patienter som fått testa eller blivit erbjudna integritetsskydd i samband med gynekologbesök känner mer trygghet och bekvämlighet inför och under själva undersökningen. Här nedan följer en sammanställning av studierna.

Kantar sifos undersökning

Kantar sifos undersökning visar att de flesta kvinnor associerar en gynekologisk undersökning med ord som obekväm eller spänd. Vissa kvinnor väljer till och med att avboka sitt besök eller undviker det helt för att de inte känner sig trygga och beskriver situationen som utelämnande. Många kvinnor bevittnar att de inte heller blivit erbjudna något att skyla sig med på underkroppen och menar att upplevelsen skulle kunna bli betydligt bättre om det fanns en sådan möjlighet. Mer än hälften av kvinnorna i undersökningen svarar att de skulle använt ett sådant skydd om så fanns. Läs mer här

 

En undersökning gjord bland ungdomsmottagningar i Region Skåne

En enkätundersökning genomförd på ungdomsmottagningar i Region Skåne som skickats ut till patienter som genomfört en gynekologisk undersökning visar att 79,8 % av kvinnorna använde sig av MeCovers gynkjol och ca 20 % kände inget behov av att använda gynkjolen. De kvinnor som valde att använda gynkjolen vid undersökningen upplevde mer bekvämlighet och blev mer avslappnade. Att bli erbjuden en gynkjol vid en gynekologisk undersökning tyckte nästan alla medverkande i enkätundersökningen skulle vara en självklarhet. Läs mer här.

 

Karlstad rapport – ett test utfört på CSK

Vid ett test utfört på Centralsjukhuset i Karlstad blev resultatet vid användning av MeCovers gynkjol en positiv upplevelse för både personal och patient. Läkare menar att de får möjlighet att ha ögonkontakt med patienten och kan ha ett lugnt och mer bekvämt samtal med patienten under själva undersökningen. Patienterna som fick testa gynkjolen beskriver den som bra för att vara en engångsprodukt och att det förbättrade upplevelsen under den gynekologiska undersökningen då de upplevde mer trygghet och bekvämlighet. Läs mer här.

 

En litteraturstudie vid Lunds universitet

En litteraturstudie utförd vid Lunds universitet har beskrivit kvinnors upplevelse av den gynekologiska undersökningen. Studien visar att kvinnors upplevelser av en gynekologisk undersökning generellt är positiv men att de flesta upplever negativa känslor som skam, ångest och en viss oro inför och under själva besöket samt är negativt inställda till förfarandet vid själva undersökningen. Kvinnorna som deltagit i studien menar att faktorer som en bra relation och förkläde som täcker de exponerade intimdelarna skapar en större trygghet och en mer positiv upplevelse. Läs mer här.